Suzuki Wagon R RX

Name: Aryodhia
Location: Jakarta
Photographer: Aryodhia
Brand name of kit(s): Fujimi Suzuki Wagon R RX
Information:
Wheels: Aoshima Kakou Tecchin type-2